Privatumo politika

Privatumo politikos tikslas – informuoti kaip yra renkami ir tvarkomi duomenų subjektų asmens duomenys, paaiškinti, kiek laiko saugomi, kam teikiami, kokias teises turi duomenų subjektai bei kur kreiptis dėl jų įgyvendinimo ar kitais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

Kaiptaptidama.lt privatumo politika taikoma visiems asmenų duomenims, kuriuos pateikiate arba kuriuos surenkame ir apdorojame Pirkėjui naudojantis kaiptaptidama.lt paskyra bei užsisakant prekes mūsų elektroninėje parduotuvėje.

1. Asmens duomenų tvarkymo principai

1.1. Asmens duomenų tvarkymo metu vadovaujamasi šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:
1.1.1. Asmens duomenys tvarkomi tik teisėtai, sąžiningai ir skaidriai;
1.1.2. Asmens duomenys renkami tik aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
1.1.3. Asmens duomenys tvarkomi adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi;
1.1.4. Asmens duomenys tvarkomi tikslūs ir yra nuolat atnaujinami;
1.1.5. Asmens duomenys saugiai saugomi ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ar teisės aktai;
1.1.6. Asmens duomenys tvarkomi taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones, kad būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas.

2. Asmens duomenų šaltiniai

2.1. Asmens duomenis pateikia pats subjektas. Duomenų subjektas kreipiasi į kaiptaptidama.lt, naudojasi jos teikiamomis paslaugomis, perka prekes, dalyvauja loterijose ar konkursuose, palieka komentarus, užduoda klausimus, prenumeruoja naujienlaiškius, kreipiasi prašant suteikti informaciją ir pan.
2.2. Asmens duomenys taip pat gaunami duomenų subjektui lankantis kaiptaptidama.lt svetainėje. Duomenų subjektas pildo joje esančias formas arba dėl kokios nors priežasties palieka savo kontaktinius duomenis.
2.3. Asmens duomenys gaunami iš kitų šaltinių. Duomenys gaunami iš kitų įstaigų ar įmonių, viešai prieinamų registrų ir pan.

3. Asmens duomenų tvarkymas

3.1. Pirkėjas sutinka, kad asmens duomenys, kuriuos jis savo noru pateikia registracijos anketoje, būtų tvarkomi toliau pateikiamais tikslais:
3.1.1. Įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje kaiptaptidama.lt, sutarties vykdymo pagrindu, surenkami ir tvarkomi Pirkėjo pirkimo duomenys (vardas, pavardė, elektroninis paštas, telefono numeris, gyvenvietė, gatvė, namo/buto numeris, pašto kodas, apmokėjimo duomenys (bankas, banko sąskaita)) ir su pristatymu susiję duomenys (pageidaujamas pristatymo laikas, kita aktuali informacija), kad galėtume įvykdyti Pirkėjo užsakymą ir pristatyti prekes. Pirkėjui nepateikus šių duomenų, el. parduotuvė negalės įvykdyti pateikto užsakymo ir pristatyti prekių;
3.1.2. Rinkodaros tikslais naudojami ir tvarkomi duomenys tik tuo atveju, jei dėl to Pirkėjas yra davęs savo sutikimą. Sutikimą gauti Pirkėjui naudingus tiesioginės rinkodaros pasiūlymus galitma patvirtinti registruojantis el. parduotuvės kaiptaptidama.lt paskyroje. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą susisiekęs su mumis el. pašto adresu arba telefonu.
3.1.3. Remiantis Pirkėjo sutikimu, tam, kad būtų galima organizuoti žaidimus ir loterijas, pranešti apie laimėjimus, tvarkomi loterijose dalyvaujančių asmenų vardai, pavardės, telefono numeriai, elektroninio pašto adresai. Nepateikus šių asmens duomenų kaiptaptidama.lt negalės užtikrinti Pirkėjo dalyvavimo žaidimuose ir loterijose;
3.1.4. Pateikus užklausą elektroninėje parduotuvėje kaiptaptidama.lt, tam, kad galėtume atsakyti į Pirkėjo klausimus, renkami ir tvarkomi Pirkėjo vardas, elektroninio pašto adresas, nurodyta tema ir komentaras. Nepateikus šių asmens duomenų kaiptaptidama.lt negalės atsakyti į pateiktą užklausą.

4. Duomenų saugojimo terminas

4.1. Visi Pirkėjo asmens duomenys tvarkomi ir saugomi ne ilgiau, nei reikalinga šioje politikoje nurodytais tikslais.
4.2. Tikslinių nuolaidų programų administravimui ir vykdymui reikalingi duomenys tvarkomi ir saugomi tol, kol Pirkėjas dalyvauja tokioje tikslinėje programoje ir 1 mėn. nuo dalyvavimo pabaigos.
4.3. Pirkėjo užsakymų duomenys el. parduotuvėje kaiptaptidama.lt saugomi 2 metus.
4.4. Internetinės svetainės užklausų duomenys bei žaidimų ir loterijų duomenys saugomi ne ilgiau nei 2 metus.
4.5. Tiesioginei rinkodarai reikalingi duomenys tvarkomi ir saugomi 2 metus nuo paskutinio Pirkėjo apsipirkimo, išskyrus tuos atvejus, kai Pirkėjas savo sutikimą atsiima anksčiau.
4.6. Po 4.2., 4.3., 4.4. ir 4.5. punktuose nurodytų terminų pabaigos kliento duomenys yra automatiškai sunaikinami.

5. Duomenų atskleidimas trečiosioms šalims

5.1. Duomenys gali būti perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda vykdyti el. parduotuvės veiklą ir administruoti kaiptaptidama.lt internetinę svetainę.
5.2. Tokiais asmenimis gali būti duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjai, kurjeriai ir pan.
5.3. Pirkėjo duomenys taip pat gali būti perduoti tretiesiems asmenims siekiant užtikrinti žaidimų ir loterijų laimėtojų nustatymo skaidrumą.
5.4. Duomenys taip pat gali būti pateikiami valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal taikomą įstatymą arba siekiant užtikrinti mūsų teises arba mūsų klientų, darbuotojų ir išteklių saugumą.

6. Duomenų apsauga

6.1. Duomenų tvarkymui taikomi saugos ir tvarkymo reikalavimai, kurie nustatyti Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir ES Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.
6.2. Kaiptaptidama.lt imasi atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų visų duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų apdorojimo formų.

7. Sutikimai ir teisės

7.1. Pirkėjas turi teisę bet kada, susisiekęs el. pašto adresu arba telefonu, susipažinti su jo tvarkomais asmens duomenimis ir sužinoti kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų ir šios politikos sąlygų, taip pat teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą).
7.2. Jeigu Pirkėjas mano, kad jo asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, Jis turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
7.3. Tuo atveju, kai Pirkėjo asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu, Jis turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

8. Kokią informaciją mes renkame?

8.1 Mes galime rinkti, saugoti ir naudoti:
8.1.1 Informaciją apie Jūsų kompiuterį ir apie Jūsų apsilankymus šioje interneto svetainėje bei naudojimąsi šia interneto svetaine (įskaitant Jūsų IP adresą, geografinę vietą, naršyklės tipą, iš kur buvote nukreiptas, lankymosi trukmę ir puslapių žiūrėjimų skaičių).
8.1.2 Informaciją, kurią Jūs suteikiate mums tikslu prenumeruoti mūsų interneto svetainės paslaugas, pranešimus el.paštu ir/arba naujienlaiškius.
8.1.3 Bet kokią kitą informaciją, kurią Jūs savo pasirinkimu siunčiate mums.

9. Slapukai

Slapuką sudaro informacija, tinklo tarnybinės stoties siunčiama interneto naršyklei ir laikoma naršyklės. Ši informacija vėliau siunčiama atgal tarnybinei stočiai kaskart kai naršyklė paprašo puslapio iš tos tarnybinės stoties. Tai leidžia tai tinklo tarnybinei stočiai identifikuoti ir sekti interneto naršyklę. Mes naudojame Google Analytics naudojimuisi šia interneto svetaine analizuoti. Google Analytics generuoja statistinę ir kitą informaciją apie naudojimąsi svetaine panaudodama slapukus, kurie laikomi vartotojų kompiuteriuose. Generuojama su mūsų interneto svetaine susijusi informacija yra naudojama kurti ataskaitas apie naudojimąsi šia interneto svetaine. Šią informaciją laikys Google. Google privatumo politika prieinama http://www.google.com/privacypolicy.html adresu. Pas mus besireklamuojantieji arba mokėjimo paslaugų teikėjai irgi gali siųsti Jums slapukus. Savo interneto svetainėje mes skelbiame Google Adsense interesais paremtas reklamas. Jas taip, kad atspindėtų Jūsų interesus, parenka Google. Kad nustatytų Jūsų interesus, Google seks Jūsų elgesį internete naudodama slapukus. Jūs galite peržiūrėti, ištrinti ir pridėti interesų kategorijas, susietas su Jūsų naršykle, naudodami Google bendrovės Ads Preference Manager, kurį galima rasti adresu http://www.google.com/ads/preferences/.

Jūs galite atsisakyti Adsense partnerių tinklo slapuko adresu http://www.google.com/privacy_ads.html .

Tačiau šiame atsisakymo mechanizme naudojamas slapukas, ir jeigu Jūs ištrinsite slapukus iš savo kompiuterio, tai Jūsų atsisakymas nebus išsaugotas. Kad užsitikrintumėte, jog atsisakymas būtų išsaugotas konkrečiai naršyklei, turėtumėte naudoti

Google naršyklės įskiepį, kurį galima rasti adresu http://www.google.com/ads/preferences/plugin . Dauguma naršyklių leidžia Jums nepriimti jokių slapukų, nors tam tikros naršyklės leidžia Jums nepriimti tik trečiųjų šalių slapukų. Pavyzdžiui, Internet Explorer naršyklėje galite atsisakyti visų slapukų spausdami „Tools“ > „Internet Options“ > „Privacy“ ir pasirinkdami „Block all cookies“ (tai daroma paslenkant perjungiklį). Tačiau visų slapukų blokavimas turės neigiamą įtaką galimybei naudotis daugeliu interneto svetainių, įskaitant šią.

10. Galiojimas ir pakeitimai

10.1. Ši privatumo politika galioja nuo 2021 m. rugsėjo mėn. 28 d. Visi privatumo politikos pakitimai atnaujinami mūsų svetainėje kaiptaptidama.lt.