Terminai ir sąlygos

MB „Saviugda“, įm. k. 305560486, adresas Putinų g. 19, LT-99294 Pagėgiai

Grąžinimo forma – nustatyto pavyzdžio forma, kurią užpildžius galima pasinaudoti Prekių atsisakymo teise.
Pirkinių krepšelis (Mano krepšelis) – Pirkėjo pasirinktos, bet neapmokėtos Prekės, kurios yra elektroninėje parduotuvėje kaiptaptidama.lt.
Kurjeris – Pardavėjo pasirinktas dalykinis partneris, kuris Pardavėjo pavedimu pristato Pirkėjui prekes, už kurias sumokėta.
Privatumo politika – kaiptaptidama.lt Privatumo politika, kurią galima rasti paspaudus šią nuorodą.
Prekės – Prekės, perkamos elektroninėje parduotuvėje kaiptaptidama.lt.
Prekių pirkimas – procesas nuo Prekės įsidėjimo į krepšelį elektroninėje parduotuvėje kaiptaptidama.lt iki Prekių perdavimo Pirkėjui.
PVM – Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyto dydžio pridėtinės vertės mokestis, taikomas Prekei ir/ar Paslaugai atitinkamu laikotarpiu.
Pirkėjas – fizinis ar juridinis asmuo, vykdantis Prekių pirkimą elektroninėje parduotuvėje kaiptaptidama.lt. Pirkėjas gali būti:

  • Registruotas – Pirkėjas, kuris vykdo Prekių pirkimą, užsiregistravęs ir prisijungęs prie savo asmeninės paskyros svetainėje kaiptaptidama.lt.
  • Neregistruotas – Pirkėjas, kuris vykdo Prekių pirkimą, neturėdamas registruotos paskyros svetainėje kaiptaptidama.lt arba prie jos neprisijungęs.

1. Bendrosios sąlygos

1.1. Šios prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Pirkėjui ir Pardavėjui (toliau – Šalims) privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Šalių teisės ir pareigos, prekių įsigijimo, apmokėjimo už jas, pristatymo ir grąžinimo sąlygos bei tvarka, taip pat kitos su prekių pirkimu ir pardavimu elektroninėje parduotuvėje kaiptaptidama.lt susijusios nuostatos.
1.2. Taisykles Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu keisti, papildyti, taisyti.
1.3. Pirkti elektroninėje parduotuvėje kaiptaptidama.lt turi teisę visi juridiniai ir fiziniai asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka bei nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis.
1.4. Pirkėjas, patvirtindamas taisykles, garantuoja, kad, remiantis taisyklių 1.3. punktu, turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje kaiptaptidama.lt.
1.5. Pirkėjas neturi teisės pirkti Prekių iš elektroninės parduotuvės kaiptaptidama.lt, jei jis nesusipažino su Taisyklėmis ir su jomis nesutiko.
1.6. Elektroninėje parduotuvėje parduodamų Prekių ypatybės nurodomos prie kiekvienos Prekės esančiame aprašyme. Prekės aprašyme pateikiama informacija yra bendro pobūdžio, todėl gali nebūti identiška tai informacijai, kuri pateikiama ant Prekių pakuočių ir kuri paprastai yra išsamesnė. Prieš pradedant naudoti elektroninėje parduotuvėje įsigytas Prekes, Pirkėjas privalo perskaityti informaciją, nurodytą ant Prekių pakuočių.
1.7. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje pateiktose Prekių nuotraukose matoma spalva, pakuotės dydis, forma, išvaizda ar kitos savybės, priskirtos Prekėms dėl Pirkėjo naudojamos techninės įrangos vaizdo nustatymų ar Pirkėjo subjektyvaus vertinimo, gali šiek tiek skirtis nuo realių Prekių atitinkamų savybių.
1.8. Pardavėjas neatsako už Prekių savybių pokyčius, galinčius atsirasti dėl temperatūros pokyčio ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių poveikio, pristatant Prekes Pirkėjui.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Apsipirkti kaiptaptidama.lt gali registruoti ir neregistruoti vartotojai. Darant užsakymą Pirkėjas turi įvesti savo vardą, pavardę, gyvenamą vietą, telefoną, el. pašto adresą. Prisijungti užtenka tik el. pašto ir slaptažodžio.
2.2. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, sutinka, kad jo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu bus siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui, mokėjimui ir pristatymui įvykdyti, taip pat sutinka, jog el. pašto adresas bus naudojamas tiesioginės rinkodaros tikslais (jei pirkėjas nenurodo kitaip).
2.3. Pardavėjas užtikrina, kad šie duomenys bus naudojami tik prekių pirkimo ir tiesioginės rinkodaros tikslais.
2.4. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

3. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas

3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (-as) prekę(-es) ir suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo Taisyklėmis paspaudžia nuorodą „Patvirtinti užsakymą“.
3.2. Pirkimo-pardavimo sutartys registruojamos ir saugomos kaiptaptidama.lt duomenų bazėje.

4. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje kaiptaptidama.lt vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis ir kitose šios el. parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.
4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su el. parduotuve kaiptaptidama.lt, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo daikto pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus (pvz., kai sutartis sudaryta dėl higienos prekių – patalynės reikmenų – pardavimo ir t.t.)
4.3. Punkte 4.2. aptarta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis.
4.4. Punkte 4.2. aptarta Pirkėjo teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat jei ji nebuvo naudojama.

5. Pardavėjo teisės

5.1. Jei Pirkėjas bando bet kokiu būdu pakenkti interneto parduotuvės darbui, duomenų saugumui ar pažeidžia kitus 6. punkte paminėtus Pirkėjo įsipareigojimus, tuomet Pardavėjas turi teisę panaikinti Pirkėjo registraciją ar kitaip apriboti galimybę naudotis interneto parduotuve kaiptaptidama.lt bei nevykdyti jo užsakymų, atskaityti patirtus nuostolius, o piktybinius Pirkėjus patraukti baudžiamojon atsakomybėn.
5.2. Kai nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 3 (tris) darbo dienas, tuomet užsakymas anuliuojamas, Pirkėjui grąžinami sumokėti pinigai tik už prekes, mokestis už pristatymą lieka Pardavėjui.

6. Pirkėjo įsipareigojimai

6.1. Pirkėjas privalo laiku sumokėti už įsigytas prekes ir jas priimti šiose Taisyklėse numatyta tvarka.
6.2. Pirkėjas įsipareigoja saugoti ir neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo prie el. parduotuvės kaiptaptidama.lt duomenų. O praradęs prisijungimo duomenis, privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją.
6.3. Jeigu registracijos formoje pateikti Pirkėjo duomenys pasikeičia, pirkėjas privalo juos atnaujinti nedelsdamas.
6.4. Elektroninės parduotuvės kaiptaptidama.lt Pirkėjai privalo laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų interneto parduotuvėje bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

7. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis interneto parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės ir kitos interneto parduotuvėje kaiptaptidama.lt numatytos sąlygos.
7.2. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti nurodytu adresu, remdamasis sąlygomis, kurias nustato šios Taisyklės.
7.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjui priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą kaiptaptidama.lt internetinėje parduotuvės registracijos formoje ir neperleisti jos tretiesiems asmenims.
7.4. Iškilus nenumatytiems atvejams, kai dėl nenumatytų aplinkybių Pardavėjas negali pristatyti el. parduotuvėje kaiptaptidama.lt įsigytos prekės, Pardavėjas įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę. Pirkėjui atsisakius, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus per 5 (penkias) d.d, jei buvo mokėta iš Lietuvos bankų ir per 7 (septynias) d.d jei daromas tarptautinis pavedimas.
7.5. Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 4.2. punkte numatyta teise ir esant Taisyklių 4.4. punkte numatytai sąlygai, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas, jei buvo mokėta iš Lietuvos bankų ir per 7 d.d (septynias) jei daromas tarptautinis pavedimas. Dienos skaičiuojamos nuo grąžinamos prekės gavimo dienos.

8. Prekės, jų užsakymas ir kainos

8.1. Prekių kainos interneto parduotuvėje kaiptaptidama.lt nurodomos eurais, PVM įtrauktas į kainą.
8.2. Internetinė parduotuvė prekiauja knygomis, afirmacijomis, žaidimais bei konsultacijomis ir bilietais į renginius.
8.3. Visų, kaiptaptidama.lt el. parduotuvėje parduodamų, prekių duomenys nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
8.4. Kaiptaptidama.lt elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas internetu gali pirkti 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą.

9. Atsiskaitymo už prekes tvarka ir terminai

9.1. Pirkėjas atsiskaito už įsigytas prekes:
9.1.1. elektronine bankininkyste, atsiskaitymo partneris – PayPal bei Paysera. Arba pavedimu į kaiptaptidama.lt internetinės parduotuvės atsiskaitomąją sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiais atvejais tenka atitinkamam bankui, kurio el. bankininkystės sistemoje vyksta piniginės operacijos;
9.2. Pirkėjas, atsiskaitydamas 9.1.1. punkte aptartais būdais, įsipareigoja už prekes atsiskaityti nedelsdamas. Tik jam sumokėjus bus formuojamas prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas. Pirkėjui neįvykdžius mokėjimo per 24 valandas, užsakymas atšaukiamas.

10. Prekių pristatymas

10.1 Pirkėjas, pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja pateikti tikslų prekių pristatymo adresą, pašto kodą ir savo telefono numerį.
10.1.1. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats arba kitas konkretus asmuo, kuris nurodytas, kaip siuntinio Gavėjas.
10.1.2. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
10.1.3. Pirkėjas įsipareigoja priimti prekes iki jų saugojimo termino pabaigos.
10.2. Prekes gali pristatyti pats Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas (Kurjeris);
10.2.1. Pirkėjas gali atsiimti Prekes artimiausiame pašto skyriuje arba siuntų terminaluose, priklausomai nuo to, kokį pristatymo būdą pasirinko Pirkėjas.
10.2.2. Pardavėjas gali taikyti nuolaidas pristatymui jeigu Pirkėjas viršija nustatytą užsakymo sumą.
10.2.3. Pardavėjas įsipareigoja dėti visas pastangas, kad įsigyta prekė būtų pristatyta kaip įmanoma greičiau ir pristato Pirkėjui prekes vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.
10.2.4. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
10.3. Gavęs prekes Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės (-ių) būklę bei pasirašyti sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą, laikoma, kad siunta perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės (-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti apžiūrint prekių išorę) nėra.
10.3.1. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė (-ės) yra pažeista (-os) ir (ar) prekė (-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo ir priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir (ar) prekės (-ių) pažeidimo (neatitikimo) aktą.
10.3.2. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas, bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti apžiūrint prekių išorę.
10.4. Pirkėjas savo nuožiūra negali keisti prekių pristatymo adreso kai siunta yra išvežta. Jeigu pristatymo vieta yra pakeičiama asmeniškai tariantis su kurjeriu ar kita pristatymą teikiančia tarnyba, Pardavėjas neatsako už siuntų pristatymo termino vykdymą bei turi teisę papildomai apmokestinti Pirkėją už patirtas papildomas išlaidas dėl savavališko kliento pristatymo adreso pakeitimo (patirtos išlaidos gali būti padengiamos, išrašant papildomą sąskaitą Pirkėjui, arba išskaičiuojamos iš grąžinamų prekių sumos.

11. Prekių grąžinimas

11.1. Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis LR Vyriausybės 2014 m. liepos mėn. 22 d. nutarimu Nr. 738 (Žin., 2014, Nr. 2014-10565) patvirtintomis mažmeninės prekybos taisyklėmis. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.
11.2. Norėdamas grąžinti prekę (-es), vadovaudamasis 11.1. punktu, Pirkėjas prieš išsiųsdamas netinkamas prekes būtinai turi informuoti Pardavėją el. paštu, nurodant joje grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastis.
11.3. Taisyklių punkte 11.1. numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti per 30 (trisdešimt) darbo dienų nuo prekių pristatymo jam dienos, informuodamas apie tai Pardavėją 4.2. Taisyklių punkte numatyta tvarka.
11.4. Grąžinant prekes būtina laikytis šių sąlygų:
11.4.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
11.4.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
11.4.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
11.4.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokią gavo Pirkėjas;
11.4.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą ir užpildytą grąžinimo dokumentą;
11.4.6. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas prekes, jei buvo nesilaikoma prekių grąžinimo sąlygų;
11.5. Pirkėjas grąžinamas arba keičiamas prekės gali siųsti jam patogiausiu būdu. Pardavėjas kompensuoja grąžinimo išlaidas, jeigu Pirkėjas grąžino Lietuvos pašto pagalba išsiųsdamas prekę (-es) laišku. (Esant didesniam svoriui nei 2 kg arba didesniems siuntinio išmatavimams, norint, kad būtų kompensuotos grąžinimo išlaidos, būtina apie tai su Pardavėju aptarti prieš išsiunčiant grąžinimą). Kompensuojamos tik laiško pristatymo išlaidos, ir tik tiems Pirkėjams, kurie kartu su grąžinimu pateiks išlaidų kvitą.
11.5.1. Jei prekė grąžinama nesant Pardavėjo kaltės, prekių siuntimo kaina nėra grąžinama.
11.6. Jeigu Pirkėjas pavėluoja grąžinti prekę per leistiną terminą ir vėlavimas yra nuo 1 dienos iki 3 dienų, Pardavėjas pasileika teisę be atskiro įspėjimo grąžinamą sumą pervesti į virtualią Pardavėjo sąskaitą (Jei klientas neturi tokios sąskaitos, ji sukuriama) arba grąžinimo nepriimti. Pavėlavus daugiau kaip 3 dienas grąžinimas nepriimamas.
11.7. Pirkėjui grąžinus prekes be dokumentų ir neatsiuntus tvakingų dokumentų per 11.3. punkte nurodytą terminą, Pardavėjas be atskiro įspėjimo grąžinamą sumą perveda į Pirkėjo virtualią sąskaitą, jei tokios neturi, ji sukuriama.
11.8. Pinigai už grąžintas prekes grąžinami tik banko pervedimu į mokėtojo banko sąskaitą, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo grąžinamos prekės (-ių) ir tvarkingų grąžinimo dokumentų gavimo dienos.
11.9. Jei dėl Pirkėjo kaltės (savavališkai pakeistas pristatymo adresas, sutartas pristatymas kitą dieną, klaidingai nurodyti duomenys ir pan.) siunta jam buvo pristatyta ne kitą darbo dieną, siuntos pristatymo data, nuo kurios skaičiuojamas prekėms grąžinti ar keisti leistinas terminas, bus laikoma sekanti darbo diena po siuntos išsiuntimo. Pasirinkus atsiėmimą paštomate gavimu laikoma ta diena, kai Pirkėjui išsiunčiama SMS žinutė su atsiėmimo kodu.
11.10. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekę, Pardavėjas įsipareigoja priimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis per protingą terminą.
11.10.1. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma, įskaitant ir kainą už pristatymą.
11.11. Jeigu už prekę Pirkėjas mokėjo dovanų, nuolaidų kuponu, virtualiais pinigais, tai grąžinamas kuponas, atstatomi sistemoje buvę virtualūs pinigai ir grąžinama papildomai sumokėta suma. Dovanų kupono terminas lieka pradinis.
11.12. Jeigu Pirkėjas grąžina prekę, pirktą akcijos metu, grąžinama už prekę sumokėta suma (po nuolaidos) arba jeigu grąžinama prekė yra akcijos sudėtinė dalis ir likusios negrąžintos užsakymo prekės, nebetenkina akcijos sąlygų, iš grąžintinos sumos išskaičiuojama pritaikyta nuolaida.
11.13. Jei pirkimo metu pirkėjui buvo pritaikytas nemokamas pristatymas, prekės (-ių) grąžinimo atveju iš bendros pirkėjo sumokėtos sumos (jei ji nebetenkina nemokamo pristatymo sąlygų arba grąžinamas visas užsakymas) išskaičiuojamos siuntimo išlaidos pagal tuo metu galiojusius pristatymo tarifus.
11.14. Jei pristatant prekes, dėl kliento kaltės pardavėjas patirs papildomas pristatymo išlaidas, prekių grąžinimo ar keitimo atveju pardavėjas turi teisę išskaičiuoti patirtą žalą iš grąžintinos sumos.
11.15. Prekės grąžinimas negalimas:
11.15.1. Jei prekė buvo naudota;
11.15.2. Jei prekė yra mechaniškai pažeista ir toks pažeidimas nebuvo raštu fiksuotas jos pardavimo metu;
11.15.3. Jeigu Pirkėjas prekę gražina be svarios priežasties, t.y. netiko/nepatiko spalva, turinys ir pan.

12. Apsikeitimas informacija

12.1. Pardavėjas komunikuoja su Pirkėju naudodamasis jo registracijos formoje pateiktu el. pašto adresu ir telefono numeriu, o Pirkėjas gali naudotis visais susisiekimo kanalais, nurodytais el. parduotuvės kaiptaptidama.lt svetainėje.

13. Atsakomybė

13.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas registracijos formoje pateikia netikslius duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
13.2. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už savo veiksmus, atliktus prisiregistravus prie el. parduotuvės kaiptaptidama.lt.
13.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei kaiptaptidama.lt el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
13.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės visais atvejais, kai nuostolių atsiranda dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
13.5. Jei Pardavėjo el. parduotuvėje kaiptaptidama.lt yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
13.6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

14. Knygų intelektinė nuosavybė

14.1. Nuosavybės teisė į knygas, įskaitant ir el.knygas bei jų turinį nesuteikiama. Jokios autoriaus turtinės teisės bei kita intelektinė nuosavybė Pirkėjui neperduodama ir nesuteikiama.
14.2. Visa intelektinė nuosavybė yra saugomaautorinių teisių, prekės ženklų, patentų ir kitos intelektinės nuosavybės įstatymų. Bet koks knygos, el. knygos ar jos dalių kopijų darymas, platintinimas, atgaminimas bet kokiu būdu ir forma bei jų naudojimas bet kokiais kitais būdais nei nurodyta Pirkimo-pardavimo sutartyje bei galiojančiuose teisės norminiuose aktuose, gali pažeisti intelektinės nuosavybės įstatymus.
14.3. Knygos ar el. knygos yra skirtos tik Pirkėjo asmeniniam naudojimui. El. knygos skirtos naudotis tik Pirkėjo turimuose el. knygos skaitymo įrenginiuose skaitymui.
14.4. Pirkėjas negali jokiu būdu, jokiomis priemonėmis, bet kurioje teritorijoje kopijuoti, publikuoti, perduoti, keisti, pritaikyti, kurti išvestinius darbus, nuomoti, skolinti, parduoti, perleisti, platinti, licencijuoti, perkonstruoti ar kitaip modifikuoti knygą ar el.knygą. Draudžiama panaikinti el. knygos apsaugą, pašalinti el. knygos pavadinimą, viršelį, šriftų rinkinį ir (arba) kitus su el. knygos turiniu susijusius elementus.
14.5. Pirkėjas įsipareigoja nenaudoti knygos ar el. knygos tokiu būdu, kad būtų pažeidžiamos autoriaus turtinės ar kitos intelektinės nuosavybės teisės į el. knygą bei pasižada neperduoti jų jokiems tretiesiems asmenims ir nesudaryti sąlygų tretiesiems asmenims jokiu būdu pasinaudoti el. knyga.
14.6. Jeigu Pirkėjas netinkamai naudojasi (nesilaikydamas šios sutarties sąlygų) knyga ar el. knyga,Pirkėjas atlygina dėl to leidėjo, Pardavėjo ir (arba) trečiųjų asmenų patirtus visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius. Tokį reikalavimą visi nurodyti asmenys Pirkėjui turi teisę pareikšti bet kuriuo metu, nes šios sutarties sąlygos lieka galioti visą knygos ar el. knygos naudojimosi laikotarpį bei visą laikotarpį, kol bus tinkamai atlyginti leidėjo, Pardavėjo ir (arba) trečiųjų asmenų patirti nuostoliai.

15. Bilietų naudojimo ir grąžinimo taisyklės

15.1. Vienu elektroniniu bilietu pasinaudoti galima tik vieną kartą. Elektroninio bilieto savininkas neturi suteikti galimybės kitiems asmenims nukopijuoti savo bilieto. Bilieto nukopijavimo atveju į renginį patenka asmuo, pirmas pateikęs bilietą įėjimo kontolės vietoje.
15.2. Bilietą kopijuoti, dauginti, klastoti, perparduoti tretiesiems asmenims griežtai draudžiama. Taip pat draudžiama panaudoti ar juos įgyti kitu neteisėtu būdu. Už šių draudimų pažeidimus arba bandymą pažeisti asmenys atsako LR įstatymuose numatyta tvarka. Asmenys, neteisėtai naudojantys bilietus gali būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182, 300 bei kitus straipsnius. Neteisėtai įsigytu bilietu disponuojančiam asmeniui, gali būti panaikinta teisė pasinaudoti biliete nurodyta paslauga.
15.3. Bilietai gali būti grąžinami, jei renginys yra atšaukiamas arba pakeičiama jo data.
15.4. Jei perkeliamo renginio naujoji data yra netinkama arba renginys atšauktas, bilietus galima grąžinti iki organizatoriaus nurodytos datos. Norint grąžinti bilietus, Pirkėjas turi atsiųsti laisva forma užpildytą grąžinimo prašymą kaiptaptidama.lt svetainėje nurodytais kontaktais.
15.5.Pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus per 5 (penkias) d.d, jei buvo mokėta iš Lietuvos bankų ir per 7 (septynias) d.d jei daromas tarptautinis pavedimas.
15.6. Grąžinimo reikalaujančio pirkėjo duomenys turi sutapti su duomenimis, nurodytais ant elektroninio bilieto.
15.7. Bilietai yra nekeičiami ir atgal negrąžinami, jei bilietas dėl Pirkėjo kaltės buvo pamestas ar sugadintas ir dėl to prarado savo funkcionalumą arba tokiu atveju, kai Pirkėjas negalėjo dalyvauti renginyje dėl asmeninių priežasčių.

16. Online dirbtuvių ir konsultacijų taisyklės

16.1. Pardavėjas kaiptaptidama.lt suteikia Pirkėjui galimybę klausytis virtualių seminarų, dalyvauti dirbtuvėse ir gauti teikiamas konsultacijas.
16.2. Pirkėjas turi teisę gauti įvairią mokymo medžiagą bei pažymėjimą, kuris patvirtina įgytas žinias, užduoti lektoriams klausimus ir gauti į juos atsakymus.
16.3. Visos intelektinės nuosavybės teisės susijusios su kaiptaptidama.lt interneto svetaine priklauso Pardavėjui. Šių teisių pažeidimo atveju kaltas asmuo bus patrauktas atsakomybėn pagal LR norminių aktų reikalavimus bei privalės padengti visus patirtus nuostolius.
16.4. Pinigai už įsigytą paslaugą gali būti grąžinami, jei dirbtuvės ar konsultacija yra atšaukiama arba pakeičiama jų data. Šiuo atveju, norėdamas atsisakyti paslaugos, Pirkėjas turi atsiųsti laisva forma užpildytą grąžinimo prašymą kaiptaptidama.lt svetainėje nurodytais kontaktais.
16.5. Pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus per 5 (penkias) d.d, jei buvo mokėta iš Lietuvos bankų ir per 7 (septynias) d.d jei daromas tarptautinis pavedimas.
16.6. Pinigai už paslaugas atgal negrąžinami tokiu atveju, jei Pirkėjas dėl asmeninių priežasčių negalėjo dalyvauti dirbtuvėse ar konsultacijoje ir prieš tai nesusitarė su Pardavėju dėl galimybės susitikimą perkelti į kitą datą.

17. Rinkodaros priemonės, taikomos Pardavėjo

17.1. Pardavėjas gali vykdyti įvairaus pobūdžio akcijas, bet kada keisti jų sąlygas, jas nutraukti.

18. Baigiamosios nuostatos

18.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
18.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
18.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.